top of page
Punomoć 

_______datum_________

 

 

 

 

PUNOMOĆ

 

 

___________________ime društva_________________ iz _____mjesto____

opunomoćuje ________ime predstavnika__________ da predstavlja našu skupinui glasuje na sjednici Hrvatsko-Kanadskog Folklornog Saveza-Istok, koja će se održati   ______datum______ u _______mjesto_______.

 

 

 

 

 

____________potpis osobe koja ovlašćuje_______

 

____ime i prezime osobe koja ovlašćuje i funkcija u društvu ___

bottom of page