top of page
40th Canadian Croatian Folklore Festival

HOSTS: HZFG SLJEME - MISSISSAUGA

MAY 16 - 18, 2014

  

40th Annual Canadian Croatian Folklore Festival 

Mississauga May 2014

   

Group and Event Tickets

Aleks Lajtman: 641-271-3069

Event Tickets and Program:

Jeanne Valetic: 46-464-7245

 

40th Annual Canadian Croatian Folklore Festival 

Mississauga May 2014

Program subota 17 og. Svibnja

Domaćin Hrvatska župna folklorna grupa Sljeme 
Svečano otvaranje Festivala sa himnama 

 

1. CLEVELAND MLADI TAMBURAŠI - HRVATSKI PONOS - CLEVELAND, OHIO USA
PJESME I PLESOVI PRIGORJA

 

2. ŽUPNA FOLKLORNA GRUPA HRVATSKO PRELO - OAKVILLE
Pjesme i plesovi Hrvata mađarskog podravlja

 

3. ŽUPNI TAMBURAŠKI ORKESTAR VATROSLAV LISINSKI - MISSISSAUGA
glazbeno putovanje kroz Hrvatsku

 

4. HRVATSKI NARODNI DOM - HAMILTON
pjesme i plesovi Posavine

5. ŽUPNO FOLKLORNO DRUŠTVO JADRAN - TORONTO
Pjesme i plesovi Slavonije i Podravine

6. BL. KARDINAL ALOJZIJE STEPINAC KOLO I TAMBURICA - WINDSOR
Hercegovackilinđo; Pjesme i plesovi Moslavine

7. GRAHAM SCHOOL OF IRISH DANCING - MILTON
Irski plesovi

=======================================================================


8. HRVATSKO KULTURNO UMJETNiČKO DRUŠTVO ZVUCI HRVATSKE - Oakville

Tamburaški splet hrvatskih pjesama

 

9. KOLO CLUB MARIAN - Steelton, Pennsylvania, USA
Pjesme i plesovi Zumberka 

 

10. KARDINAL STEPINAC - NEW YORK, NEW YORK, USA
Pjesme i plesovi Slavonije

 

11. HRVATSKI FOLKLORNI ANSAMBLCROATOAN - OTTAWA
Stari rokoko; splet iz Hercegovine

12. Folklorni Ansambl Croatia - Mississauga
Prigorske pjesme i plesovi

 

13. HRVATSKA FOLKLORNA SKUPINA BL. KARDINAL ALOJZIJE STEPINAC - MONTREAL
Pjesme i plesovi Međimurja

 

Program nedjelja 18 og. svibnja

 


1. KANADSKO-HRVATSKO KULTURNO I PRIPOMOĆNO DRUŠTVO KRALJICA JELENA
žito kolo i rukavice; pjesme i plesovi Podravine

2. HRVATSKA ŽUPNA KOLO GRUPA DUBROVNIK - LONDON / ST. THOMAS
Pjesme i plesovi Međimurja 

 

3. Hrvatsko kolo i tamburica - Sudbury
Pjesme i plesovi hercegovine

 

4. FOLKLORNI ANSAMBL HRVATSKO SELO ŽUPE SV. KRIŽA - HAMILTON
Sveti ivan žabno - pjesme i plesovi Bilogora

 

5. HRVATSKA ŽUPNA FOLKLORNA GRUPA MARJAN - BRAMPTON
Posavske pjesme i plesovi

 

6. HRVATSKO-KANADSKI FOLKLORNI ANSAMBL ZRINSKI FRANKOPAN - TORONTO
Slavonske pjesme i plesovi

========================================================================


7. KULTURNO UMJETNiČKO DRUŠTVO vukovar
Pjesme i plesovi Međimurja

8. tamburaško plesna skupina hrvatska loza - chicago, illinois - usa
Običaji iz kraljeva sutjeska (bosna)

 

9. HRVATSKO KULTURNO DRUŠTVO KRALJ ZVONIMIR - NORVAL
Pjesme i plesovi poDRAVINE I SLAVONIJE

10. KULTURNO UMJETNiČKO DRUŠTVO Lipa slavetić - jaSTREBARSKO - hrvatska
Pjesme i plesovi Slavetićkog kraja 

 

11. klub stepinac - chicago, illinois - usa
SVADBENI OBIČAJI IZ DRAGANIĆA

 

12. ENSEMBLE LJELJO - PITTSBURGH, PENNSYLVANIA - USA
Pjesme i plesovi Brodskog Posavlja (Slavonija)


Zatvaranje Festivala: “PROŠTENJE U ŠESTINAMA” HŽFG Sljeme

 

bottom of page