THE CANADIAN CROATIAN FOLKLORE FEDERATION - EAST

Welcome to the official site of the Canadian Croatian Folklore Federation 

PUNOMOC - PRIMJER

_______datum_________

PUNOMOĆ___________________ime društva_________________ iz _____mjesto____

opunomoćuje ________ime predstavnika__________ da predstavlja našu skupinu i glasuje na sjednici Hrvatsko-Kanadskog Folklornog Saveza-Istok, koja će se održati   ______datum______ u _______mjesto_______.


____________potpis osobe koja ovlašćuje_______


____ime i prezime osobe koja ovlašćuje i funkcija u društvu ___