THE CANADIAN CROATIAN FOLKLORE FEDERATION - EAST

Welcome to the official site of the Canadian Croatian Folklore Federation 

H-KFS Festival 2017 Program

SATURDAY         May 20, 2017

 

DOMAĆIN HRVATSKA ŽUPNA FOLKLORNA GRUPA HRVATSKO PRELO

SVEČANO OTVARANJE FESTIVALA SA HIMNAMA

            PRELO U BANOVINI

 

HRVATSKI FOLKLORNI ANSAMBL CROTOAN – OTTAWA                             

PJESME I PLESOVI POKUPLJA


KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO HRVATSKA BAŠTINA – CHICAGO, USA

ŠOKAČKE IGRE IZ MOHAĆA/PJESME I PLESOVI HRVATA U MAĐARSKOJ


FOLKLORNI ANSAMBL CROATIA – MISSISSAUGA

PRIGORSKI SVATI


ŽUPNO FOKLORNO DRUŠTVO JADRAN – TORONTO

PJESME I PLESOVI SLAVONIJE I POSAVINE


KARDINAL STEPINAC – NEW YORK, NEW YORK, USA

BARANJSKE PJESME I PLESOVI                 

 

INTERMISSION              

 

KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO VUKOVAR

  PJESME I PJESOVI PODRAVINE (MOLVE I ĐURĐEVCA)


HRVATSKO KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO ZVUCI HRVATSKE – OAKVILLE

  TAMBURAŠKI SPLET HRVATSKIH PJESAMA


BL. KARDINAL ALOJZIJE STEPINAC KOLO I TAMBURICA – WINDSOR

  POSAVSKE PJESME I PLESOVI


FOLKLORNI ANSAMBL HRVATSKO SELO ŽUPE SV. KRIŽA – HAMILTON

              PJESME I PLESOVI ZAGREBAČKOG PRIGORJA


ŽUPNI TAMBURAŠKI ORKESTAR VATROSLAV LISINSKI – MISSISSAUGA

             GLAZBENO PUTOVANJE KROZ HRVATSKU