THE CANADIAN CROATIAN FOLKLORE FEDERATION - EAST

Welcome to the official site of the Canadian Croatian Folklore Federation 

HKFS Festival 2017 Program

SATURDAY         May 20, 2017

 

DOMAĆIN HRVATSKA ŽUPNA FOLKLORNA GRUPA HRVATSKO PRELO

SVEČANO OTVARANJE FESTIVALA SA HIMNAMA

            PRELO U BANOVINI

 

HRVATSKI FOLKLORNI ANSAMBL CROTOAN – OTTAWA                             

PJESME I PLESOVI POKUPLJA


KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO HRVATSKA BAŠTINA – CHICAGO, USA

ŠOKAČKE IGRE IZ MOHAĆA/PJESME I PLESOVI HRVATA U MAĐARSKOJ


FOLKLORNI ANSAMBL CROATIA – MISSISSAUGA

PRIGORSKI SVATI


ŽUPNO FOKLORNO DRUŠTVO JADRAN – TORONTO

PJESME I PLESOVI SLAVONIJE I POSAVINE


KARDINAL STEPINAC – NEW YORK, NEW YORK, USA

BARANJSKE PJESME I PLESOVI                 

 

INTERMISSION              

 

KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO VUKOVAR

  PJESME I PJESOVI PODRAVINE (MOLVE I ĐURĐEVCA)


HRVATSKO KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO ZVUCI HRVATSKE – OAKVILLE

  TAMBURAŠKI SPLET HRVATSKIH PJESAMA


BL. KARDINAL ALOJZIJE STEPINAC KOLO I TAMBURICA – WINDSOR

  POSAVSKE PJESME I PLESOVI


FOLKLORNI ANSAMBL HRVATSKO SELO ŽUPE SV. KRIŽA – HAMILTON

              PJESME I PLESOVI ZAGREBAČKOG PRIGORJA


ŽUPNI TAMBURAŠKI ORKESTAR VATROSLAV LISINSKI – MISSISSAUGA

             GLAZBENO PUTOVANJE KROZ HRVATSKU